Wypożyczalnie samochodowe - pożyczanie samochodu

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 135056
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 124 razy
Otrzymał podziękowań: 74 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Wypożyczalnie samochodowe - pożyczanie samochodu

Post autor: Scelena » 12 lut 2015, 22:03

Chcesz wypożyczyć samochód? Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagęKonsument nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się samochodu będące następstwem jego prawidłowego użytkowaniaźródło: ShutterStock
W protokole obioru pojazdu pracownik firmy powinien uwzględnić wszystkie jego uszkodzenia oraz wady. Niedopełnienie przez niego tej czynności skutkować może problemami ze zwrotem wpłaconej kaucji. Sprawdź, o czym jeszcze należy pamiętać decydując się na wypożyczenie samochodu.
Zacznij od Internetu
Branża „car rental” w dzisiejszych czasach nie ma szans na funkcjonowanie bez Internetu. Powiedzenie „kogo nie ma w sieci, ten nie istnieje” sprawdza się tu doskonale. Szukając samochodu na wynajem powinniśmy więc w pierwszej kolejności przeglądnąć oferty, na które natrafimy poprzez internetowe wyszukiwarki. Jeśli zdecydujemy, że katalog danej firmy spełnia nasze oczekiwania, powinniśmy następnie poświęcić trochę czasu na sprawdzenie zamieszczonych w sieci opinii o przedsiębiorcy. Bardzo często zdarza się, że to właśnie dzięki komentarzom innych użytkowników, uchronimy się przed nierzetelnymi usługodawcami.

Jakie jest prawo
Ani przepisy prawa polskiego ani międzynarodowego nie wyodrębniają zagadnień usługi najmu samochodu dla konsumentów. Oznacza to, umowa najmu podlegać będzie rygorom z Kodeksu cywilnego. Przed jej podpisaniem, powinniśmy więc sprawdzić, czy nie zawiera ona klauzul niedozwolonych, określonych w art. 385 (1) k.c. Należy również pamiętać, że konsumenta jako uczestnika obrotu gospodarczego, chroni szereg ustaw, np. ustawa o cenach, znowelizowana ustawa konsumencka, czy ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych.

Co musisz wiedzieć
Sprawdź dokładnie warunki wynajmu. Zazwyczaj umowę o najem samochodu może zawrzeć osoba pełnoletnia posiadająca prawo jazdy. Czasami przedsiębiorcy zastrzegają wymóg ukończenia 21 roku życia, czy rocznego stażu posiadania uprawnień. Niebagatelne znaczenie mają zapisy dotyczące ceny najmu pojazdu. Chociaż powinny być one jasno sformułowane, mogą budzić pewne wątpliwości. Warto zawsze zapytać pracownika firmy o ich wyjaśnienie. Haczyk, na który łatwo się złapać do tzw. koszty dodatkowe lub kary umowne, dlatego należy szczególnie zwrócić uwagę na tego typu postanowienia.
Informacja o cenie najmu powinna zawierać wszystkie koniecznie opłaty, takie jak: podatki lokalne, opłaty administracyjne, koszty ubezpieczenia czy koszty dodatkowych usług związanych z najmem
Warto pamiętać, że mamy prawo odstąpić od umowy najmu lub zrezygnować z dokonanej przez nas rezerwacji. Taka decyzja może jednak łączyć się z utratą poniesionych przez nas kosztów, dlatego przed dokonaniem rezerwacji należy sprawdzić w regulaminie firmy warunki dostąpienia.
Jeśli rezerwacja samochodu została dokonana przez Internet, mamy 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny
Jak informuje UOKiK, konsument przed zawarciem umowy może domagać się od wynajmującego przedstawienia wzorca umowy, regulaminu usług, cennika, warunków ubezpieczenia samochodu. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umowy, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej dostarczony przed zawarciem umowy. Postanowienia tam zawarte powinny być one sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Te budzące wątpliwości, muszą być interpretowane na korzyść konsumenta.

Cały artykuł >>> http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik ... menta.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 135056
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 124 razy
Otrzymał podziękowań: 74 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Wypożyczalnie samochodowe - pożyczanie samochodu

Post autor: Scelena » 24 lut 2015, 15:01

Jak użyczyć auto bez problemów?


Czę­sto nie da­je­my sobie spra­wy z tego, że za­wie­ra­my umowę uży­cze­nia auta. Ro­dzi­ce po­zwa­la­ją dziec­ku jeź­dzić swoim sa­mo­cho­dem, part­ner daje nam klu­czy­ki, gdy po­trze­bu­je­my wy­je­chać na week­end, przy­ja­ciel udo­stęp­nia nam auto na kilka dni. To wszyst­ko są przy­pad­ki uży­cze­nia.
Zgod­nie z art. 710 ko­dek­su cy­wil­ne­go przez umowę uży­cze­nia uży­cza­ją­cy zo­bo­wią­zu­je się ze­zwo­lić bio­rą­ce­mu, przez czas ozna­czo­ny lub nie­ozna­czo­ny, na bez­płat­ne uży­wa­nie od­da­nej mu w tym celu rze­czy. Umowa uży­cze­nia sa­mo­cho­du po­le­ga więc na tym, że wła­ści­ciel po­zwa­la innej oso­bie bez­płat­nie ko­rzy­stać ze swo­je­go auta. W prze­ci­wień­stwie do umowy najmu, cechą umowy uży­cze­nia jest jej bez­płat­ność, a osoba, która nie­od­płat­nie ko­rzy­sta z czy­je­goś sa­mo­cho­du ma wię­cej obo­wiąz­ków niż na­jem­ca.

Prawa i obo­wiąz­ki stron umowy >>>


http://www.motofakty.pl/artykul/jak-uzy ... lemow.html" onclick="window.open(this.href);return false;

ODPOWIEDZ